++ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ วิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม(รหัสวิชา 3000-1601)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ตั้งอยู่เลขที่ 191 หมู่ที่ 7 ถนนสุราษฎร์ฯ- นครศรีฯ ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160
  ++คลิก "เข้าสู่เว็บไซต์" เพื่อเข้าสู่บทเรียน ++