+++ ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซค์บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานงานอาชีพ +++

 

 

"

 

ครู ทัศนีย์วรรณ์ พูลแก้ว(ครูผู้สอน)

 

 
 

*** วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 191 หมู่ 7 ถ.สุราษฎร์ฯ-นครศรีฯ ต.พลายวาส อ. กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ***